Program razvoja podeželja

Nakup nove tehnološke opreme #2

Sredstva iz naslova operacije »Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«, podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologijo ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020 smo prejeli še za nakup nove lupilne linije za hlodovino, dveh novih montažnih sušilnic lesa, novega kotla na lesno biomaso, s pomočjo katerega bomo zagotavljali toploto tako v obeh novih sušilnic lesa kot v vseh treh obstoječih ter za nakup novega sekalnika lesa. Novi sušilnici nam bosta omogočili boljšo kvaliteto sušenja lesa, investicija v novo lupilno linijo bo dala poseben poudarek na skrbi za naš eko sistem, saj nam bo zagotovila boljšo pripravo hlodovine za žaganje, z novim sekalnikom lesa pa bomo lesne odpadke predelali v kvalitetne lesne sekance. Z novim kotlom na biomaso bomo ves odpadni in manjvredni material spremenili v toplotno energijo, potrebno za sušenje lesa, kar je energetsko najbolj učinkovit sistem v našem primeru. Investicija v novo tehnološko opremo nam bo omogočila tudi zaposlitev še enega dodatnega delavca na žagi.

Nakup nove tehnološke opreme #1

Nakup novega čelilnika   

Za nakup novega čelilnika je podjetje PROLES Novo mesto d.o.o. pridobilo finančno pomoč iz naslova operacije »Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«, podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologijo ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020.

V našem podjetju večino prihodkov ustvarimo s proizvodnjo in prodajo lepljenih plošč,

ukvarjamo pa se tudi s proizvodnjo in prodajo žaganega lesa. Pri proizvodnem procesu smo pri nas vrsto let uporabljali dva čelilnika, ki pa sta bila stara že več kot 15 let in sta bila precej dotrajana. Vedno bolj pogosto sta se kvarila, to pa je predstavljalo občasne zastoje v proizvodnem procesu in s tem določen izpad prihodkov. Nova tehnološka oprema, ki je visoko avtomatizirana (vrhunska CNC tehnologija), nam je zagotovila večjo konkurenčnost in natančnejšo izdelavo na vseh področjih delovanja in večje proizvodne kapacitete ter boljše pogoje za delo.

Investicija nam je že omogočila zaposlitev dodatnega delavca na žagi, v skladu s potrebami pa nameravamo zaposlovati tudi v prihodnje. Našim naročnikom bomo tudi v bodoče nudili cim bolj raznovrstne in kvalitetne izdelke po kar se da konkurenčnih cenah, v skladu s potrebami pa nameravamo tako kot do sedaj še naprej posodabljati tehnološko opremljenost proizvodnega procesa.

Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

Sredstva iz naslova operacije »Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«, podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologijo ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020 smo prejeli še za nakup novega skobeljnega stroja. V podjetju zaznavamo vedno večje zahteve naročnikov po visoki kvaliteti izdelkov, zato smo se namenili nadgraditi obstoječe stroje z novim skobeljnim strojem, ki nam bo zagotovil boljšo kvaliteto skobljanja lesnih obdelovancev ter hitrejši in bolj kontinuiran proizvodni proces na tem področju. Z nakupom novega skobeljnega stroja, ki bo precej bolj zmogljiv in bolj natančen od obstoječega, bo avtomatizacija proizvodnje večja, večja zmogljivost proizvodnje pa nam bo omogočila tudi večjo fleksibilnost in hitrejši odzivni čas na naročila kupcev (krajši dobavni roki), manjše število napak v proizvodnem procesu ter tako večjo proizvodno učinkovitost. Nakup nove tehnološke opreme nam bo omogočil izdelavo izdelkov, za katere želimo, da bi z najvišjo kvaliteto dosegli maksimalno zadovoljstvo kupcev. Z višjo kvaliteto izdelkov pa se dvignejo tudi prodajne cene le-teh, kar pomeni višje prihodke za podjetje in s tem tudi večji dobiček. Investicija v nov skobeljni stroj nam bo omogočila tudi zaposlitev še enega dodatnega delavca na žagi.