Program razvoja podeželja

Nakup novega čelilnika   

Za nakup novega čelilnika je podjetje PROLES Novo mesto d.o.o. pridobilo finančno pomoč iz naslova operacije »Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«, podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologijo ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020.

 

V našem podjetju večino prihodkov ustvarimo s proizvodnjo in prodajo lepljenih plošč,

ukvarjamo pa se tudi s proizvodnjo in prodajo žaganega lesa. Pri proizvodnem procesu smo pri nas vrsto let uporabljali dva čelilnika, ki pa sta bila stara že več kot 15 let in sta bila precej dotrajana. Vedno bolj pogosto sta se kvarila, to pa je predstavljalo občasne zastoje v proizvodnem procesu in s tem določen izpad prihodkov. Nova tehnološka oprema, ki je visoko avtomatizirana (vrhunska CNC tehnologija), nam je zagotovila večjo konkurenčnost in natančnejšo izdelavo na vseh področjih delovanja in večje proizvodne kapacitete ter boljše pogoje za delo.

 

Investicija nam je že omogočila zaposlitev dodatnega delavca na žagi, v skladu s potrebami pa nameravamo zaposlovati tudi v prihodnje. Našim naročnikom bomo tudi v bodoče nudili cim bolj raznovrstne in kvalitetne izdelke po kar se da konkurenčnih cenah, v skladu s potrebami pa nameravamo tako kot do sedaj še naprej posodabljati tehnološko opremljenost proizvodnega procesa.