O PODJETJU

 

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1993 z namenom primarne predelave lesa plemenitih listavcev. Skozi leta smo se tehnološko stalno posodabljali, tako da danes zagotavljamo proizvodnjo žaganega in decimiranega lesa na najsodobnejših proizvodnih linijah, razpolagamo z velikimi skladiščnimi ter manipulativnimi prostori in lastnimi kapacitetami za sušenje lesa.

 

Leto 2012 je bilo za naše podjetje prelomno leto, saj smo z

investicijo omogočili nakup strojev za proizvodnjo masivnih lepljenih plošč in s

tem v našem podjetju pripomogli k povečanju dodane vrednosti naših končnih proizvodov.